Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการเติมสุข สานฝัน ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ วันที่ 30 ตุลาคม 2562
Responsive image
โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด  เพื่อจัดทำโครงการเติมสุข สานฝัน ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี ตลอดจนการดูแล คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ์ผู้สูงอายุ
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวและร่วมกิจกรรมในสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

กลุ่มเป้าหมาย
-  ผู้สูงอายุ จำนวน 70 คน
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2562