Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่... (05 ม.ค. 2566)  
ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครศรีธรรมรา... (05 ม.ค. 2566)  
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 (15 ธ.ค. 2565)  
โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) "คราวานพาณิชย์...ลดราคา... (10 ต.ค. 2565)
ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี พ.ศ.2567 (01 ต.ค. 2565)
โครงการลงะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (08 ก.ย. 2565)
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี ... (24 มิ.ย. 2565)
ประกาศผลและสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง(ตามภารกิจ) ประจำปี 2565 (05 พ.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (02 พ.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (27 เม.ย. 2565)
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (08 เม.ย. 2565)
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่ว... (04 เม.ย. 2565)
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (04 เม.ย. 2565)
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (01 เม.ย. 2565)
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด รอบ 6 เดือน (01 เม.ย. 2565)
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ประ... (31 มี.ค. 2565)
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (01 มี.ค. 2565)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาดสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ปี พ.ศ.2565 (04 ก.พ. 2565)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2565 (28 ม.ค. 2565)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2565 (28 ม.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เชิญชวนเที่ยวงานสืบสานประ... (01 พ.ย. 2565)  

โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ... (10 ต.ค. 2565)  

โครงการลงะเบียนเพื่อสวัสด... (08 ก.ย. 2565)  

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติ... (02 ก.ย. 2565)

โครงการเกษตรปลอดโรค (รร.บ... (27 ส.ค. 2565)

ขบวนพาเหรดงานดอกจูดบาน ปี... (15 ก.ค. 2565)

โครงการบูรณาการแผนชุมชนตำ... (29 เม.ย. 2565)

ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของ... (08 พ.ย. 2564)

เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธ... (01 ต.ค. 2564)

ขอแจ้งให้ผู้สูงอายุและผู้... (01 ต.ค. 2564)

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ ว... (21 ส.ค. 2564)

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วม... (20 ส.ค. 2564)

เตรียพร้อมศูนย์พักคอย(CI)... (16 ส.ค. 2564)

ร่วมปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก ... (12 ส.ค. 2564)

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉ... (28 ก.ค. 2564)

ภาพรวมกิจกรรม วันพฤหัสบดี... (03 มิ.ย. 2564)

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื... (05 ธ.ค. 2563)

การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิ... (11 พ.ย. 2563)

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่าง... (30 ต.ค. 2563)

โครงการจัดทำประชาคมเพื่อจ... (20 ต.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด (17 ม.ค. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง (17 ม.ค. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 65 - ธันวาคม 2565) (16 ม.ค. 2566)  
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับกวาดขยะมูลฝอยบริเวณพื้นที่หลุมขยะ อบต.ขอนหาด (11 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ตำบลขอนห... (10 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายบอกสถานที่ (10 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต๊นท์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ พร้อมเวทีและเช่าอุปกรณ์เครื่... (09 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ของขวัญของรางวัลตามโครงการวันเ... (09 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องเสียงขนาดใหญ่โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ (09 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวันเด็กแห... (09 ม.ค. 2566)
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการงานวันเด็กแห่ง... (09 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามโครงการงาน... (09 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดนิทรรศการโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ (09 ม.ค. 2566)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ อบต.ขอนหาด (09 ม.ค. 2566)
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ อบต.ขอนหาด (09 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงรถเก็บขนขยะ (05 ม.ค. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญ ประจำเดือน ธ.ค. 65 (02 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดโต๊ะลงนามถวายพระพรพระเจ้าลูกเธอ (26 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต๊นท์ โต๊ะเก้าอี้และระบบไฟฟ้าโครงการป้องกันการลดอุบั... (26 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ... (22 ธ.ค. 2565)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 
โทรศัพท์ : 075-426006-7  แฟกซ์ : 075-
426007  E-mail : admin@khonhat.go.th
www.khonhat.go.th


facebook องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด