Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

ไทยตำบลดอทคอม

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลู... (12 พ.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร... (11 ก.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด... (02 ก.ย. 2562)  
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51-80ค... (27 ส.ค. 2562)
ขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพร... (26 ก.ค. 2562)
ขอความร่วมมือเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด และประชาสัมพั... (05 ก.ค. 2562)
ขอความร่วมมือเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด และประชาสัมพั... (05 ก.ค. 2562)
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (05 ก.ค. 2562)
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด อำ... (05 ก.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ... (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (24 มิ.ย. 2562)
คู่มือ การพัฒนาและส่งเสริมการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25... (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยว... (20 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น... (12 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่ว... (12 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก... (08 พ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (17 เม.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนผู... (12 ก.ย. 2562)  

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพร... (13 ส.ค. 2562)  

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉ... (28 ก.ค. 2562)  

เตรียมงานกิจกรรมวันเฉลิมพ... (26 ก.ค. 2562)

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ... (25 ก.ค. 2562)

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและ... (24 ก.ค. 2562)

ขบวนรถแห่บุปผชาติ อบต.ขอน... (18 ก.ค. 2562)

ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ... (27 พ.ค. 2562)

อบรมเชิงปฎิบัติการ "โครงก... (23 พ.ค. 2562)

กิจกรรมเล่นน้ำของเด็กๆ บร... (21 พ.ค. 2562)

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน... (17 พ.ค. 2562)

กิจกรรมโครงการปรับปรุงภูม... (02 พ.ค. 2562)

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาต้าน... (10 เม.ย. 2562)

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติ... (28 มี.ค. 2562)

พิธีมอบวุฒิ โรงเรียนอนุบา... (25 มี.ค. 2562)

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพ... (19 มี.ค. 2562)

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิ... (04 มี.ค. 2562)

ประชุม สปสช. (22 ก.พ. 2562)

เตรียมงานการฝึกอบรมและปฏิ... (21 ก.พ. 2562)

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ... (12 ม.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะผาสุข-แพรกยวน หมู่ที่ 3,4... (24 มี.ค. 2563)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นก้า-ต้นแค หมู่ที่ 2 (20 มี.ค. 2563)  
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เกาะผาสุก-แพรกยวน ม. 3,4 (18 มี.ค. 2563)  
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (16 มี.ค. 2563)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 ถึง กันยายน 2562 (30 มิ.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดน... (21 มิ.ย. 2562)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (09 เม.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.54-008 สายป่า... (04 ต.ค. 2561)
ประกาศก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็กอนุบาล อบต.ขอนหาด (04 ต.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 52เมตร ยาว 52เมตร บ้านทุ่งใหญ... (28 ก.ย. 2561)
ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที... (28 ก.ย. 2561)
ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8,4 (28 ก.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (28 ก.ย. 2561)
ประกาศร่างประกวดราคาจ้าง ประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่3 หมู่บ้านดอนตาสั... (28 ก.ย. 2561)
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.54-008 สาย... (28 ก.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (28 ก.ย. 2561)
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม ... (28 ก.ย. 2561)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านดอ... (27 ก.ย. 2561)
ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก รร.อนุบาลอบต.ขอนหาด (24 ก.ย. 2561)
ขออนุมัติผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ (แบ... (02 พ.ย. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 
โทรศัพท์ : 0 7542 6006-7  แฟกซ์ : 0 75
42 6006-7  E-mail : admin@khonhat.go.th
www.khonhat.go.th


facebook องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด