Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว
e-service

Line อบต.ขอนหาด

เพิ่มเพื่อน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบุญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพ... (01 เม.ย. 2567)  
ประกาศให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (05 มี.ค. 2567)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับป... (13 ก.พ. 2567)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม... (22 ม.ค. 2567)
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 (20 ธ.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้า... (13 ธ.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินสง... (12 ธ.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี... (04 ธ.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัต... (24 พ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินสง... (13 พ.ย. 2566)
การรายงานผลการเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Ser... (26 ต.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินสง... (11 ต.ค. 2566)
แนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิท... (06 ต.ค. 2566)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ปร... (02 ต.ค. 2566)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด... (02 ต.ค. 2566)
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 รอบ 6 เดือนแรก (21 เม.ย. 2566)
ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท สำหรับการจัดเก็บภาษีของปี 2566 (20 เม.ย. 2566)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับตำแหน่งประเภท... (19 เม.ย. 2566)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับตำแหน่งประเภท... (19 เม.ย. 2566)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับข้าราชการบรรจ... (19 เม.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติ... (10 เม.ย. 2567)  

การจัดการขยะในครัวเรือน (07 มี.ค. 2567)  

สำนักงานพัฒนาการภาค 4 หน่... (16 ก.พ. 2567)  

การขับเคลื่อนแผนปฎิบัติกา... (18 ม.ค. 2567)

ปลูกตันไม้น้อมลำลึกเนื่อง... (05 ธ.ค. 2566)

ร่วมน้อมรลำลึกในวันคล้ายว... (05 ธ.ค. 2566)

งานสืบสานประเพณี ลอยกระทง... (27 พ.ย. 2566)

กิจกรรมงานสืบสารประเพณี ล... (09 พ.ย. 2566)

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในว... (23 ต.ค. 2566)

สปสช.โรงเรียนบ้านดอนตาสัง... (04 ต.ค. 2566)

ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยัง... (02 ต.ค. 2566)

โรเงรียนบ้านใสถิน (29 ก.ย. 2566)

วันพระราชทางธงชาติไทย (28 ก.ย. 2566)

LTC รพ.สต.บ้านขอนหาด (28 ก.ย. 2566)

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไ... (26 ก.ย. 2566)

โครงการบูรณาการเครือข่ายช... (30 ก.ค. 2566)

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไ... (24 ก.ค. 2566)

กิจกรรมต้นไม้ กินได้ริมทา... (07 มิ.ย. 2566)

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยม... (03 มิ.ย. 2566)

พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด... (18 มี.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนม... (17 เม.ย. 2567)  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ประจำปี 2566 (17 เม.ย. 2567)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยใสถินพัฒนา 4 หมู่ที่ 7 (01 เม.ย. 2567)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 9 (26 มี.ค. 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาดขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ... (26 มี.ค. 2567)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแพรกยวน-ทุ่งคุ่ม หมู่ที่ 4 (... (20 มี.ค. 2567)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (11 มี.ค. 2567)
ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2566 (03 ม.ค. 2567)
ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (01 ธ.ค. 2566)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบถนนรถไฟ-ถนนสายบา... (15 พ.ย. 2566)
ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 (01 พ.ย. 2566)
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (06 ต.ค. 2566)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกชักพระพัฒนา หมู่ที่ 6... (19 ก.ย. 2566)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลานปาล์มภิรมรักษ์-ชลประทาน ม... (19 ก.ย. 2566)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ (ถนนบ้านนายถาวร ... (19 ก.ย. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (01 ส.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไ... (18 ก.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (05 ก.ค. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (03 ก.ค. 2566)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซ... (28 มิ.ย. 2566)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
Responsive image