Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (15 มิ.ย. 2563)  
ข้อมูลการให้บริการประชาชนของ อบต.ขอนหาด ระหว่างเดือน มกราคม-พฤษภาคม 2563 (09 มิ.ย. 2563)  
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 62- มีนาคม 63 (08 มิ.ย. 2563)  
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ (03 มิ.ย. 2563)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.ขอนหาด (02 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้า... (01 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้า... (29 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้า... (28 เม.ย. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะผาสุข-แพรกยวน ม. 3,4 (21 เม.ย. 2563)
(20 เม.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านหมู่ที่ 6 (20 เม.ย. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะผาสุข-แพรกยวน ม. 3,4 (17 เม.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (01 เม.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น... (18 ก.พ. 2563)
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (04 ก.พ. 2563)
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (04 ก.พ. 2563)
ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของอบต.ขอนหาด (27 ธ.ค. 2562)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด (27 ธ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลู... (12 พ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการกระท... (17 ต.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการเติมสุข สานฝัน ห่ว... (30 ต.ค. 2562)  

โครงการครัวเรือนพัฒนา สะอ... (29 ต.ค. 2562)  

โครงการคัดแยกขยะเพื่อชุมช... (25 ต.ค. 2562)  

โครงการครัวเรือนสะอาดและป... (13 ต.ค. 2562)

โครงการวัยใสห่างไกลยาเสพต... (08 ต.ค. 2562)

โครงการ 1 นักเรียน 1 กีฬา... (29 ก.ย. 2562)

โครงการธนาคารขยะโรงเรียนบ... (29 ก.ย. 2562)

โครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภ... (28 ก.ย. 2562)

โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจ... (25 ก.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมและป้องกัน... (23 ก.ย. 2562)

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท... (21 ก.ย. 2562)

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญห... (14 ก.ย. 2562)

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกั... (13 ก.ย. 2562)

โครงการ รณรงค์และแก้ไขปัญ... (12 ก.ย. 2562)

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนผู... (12 ก.ย. 2562)

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพ... (11 ก.ย. 2562)

โครงการ การควบคุมโรคหนอนพ... (10 ก.ย. 2562)

โครงการสนับสนุนการออกกำลั... (08 ก.ย. 2562)

โครงการ การควบคุมโรคหนอนพ... (07 ก.ย. 2562)

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพ... (07 ก.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 63- มีนาคม 63 (18 พ.ค. 2563)  
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 62- ธันวาคม 63 (18 พ.ค. 2563)  
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ม.5 (18 พ.ค. 2563)  
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ม.9 (14 พ.ค. 2563)
ทดสอบ (21 เม.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลใหญ่ ม.7 (20 เม.ย. 2563)
ประกาศจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ 6 (20 เม.ย. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3,4 (17 เม.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านไสท... (17 เม.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะผาสุข-แพรกยวน หมู่ที่ 3,4... (24 มี.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นก้า-ต้นแค หมู่ที่ 2 (20 มี.ค. 2563)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เกาะผาสุก-แพรกยวน ม. 3,4 (18 มี.ค. 2563)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (16 มี.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (17 ม.ค. 2563)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ 2563 ชุดที่ 2 (31 ต.ค. 2562)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ 2563 ชุดที่ 1 (31 ต.ค. 2562)
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 62 - ธันวาคม 2562) (07 ต.ค. 2562)
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 62 - กันยายน 62) (04 ต.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบตอกเสาเข็ม... (02 ก.ย. 2562)
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 62 - มิถุนายน 62) (08 ก.ค. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 
โทรศัพท์ : 0 7542 6006-7  แฟกซ์ : 0 75
42 6006-7  E-mail : admin@khonhat.go.th
www.khonhat.go.th


facebook องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด