Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 รอบ 6 เดือนแรก (21 เม.ย. 2566)  
ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท สำหรับการจัดเก็บภาษีของปี 2566 (20 เม.ย. 2566)  
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับตำแหน่งประเภท... (19 เม.ย. 2566)  
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับตำแหน่งประเภท... (19 เม.ย. 2566)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับข้าราชการบรรจ... (19 เม.ย. 2566)
คู่มือประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (19 เม.ย. 2566)
หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา งบประมาณในการดำเนินการพัฒ... (19 เม.ย. 2566)
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวก... (19 เม.ย. 2566)
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงาน... (19 เม.ย. 2566)
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนา... (19 เม.ย. 2566)
สำรวจบุคลากรด้านสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (19 เม.ย. 2566)
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (19 เม.ย. 2566)
ประกาศ/แนวทางปฎิบัติเกี่ยวหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (12 เม.ย. 2566)
รายงานข้อมูลสถิติการกล่าวหาเรื่องร้องเรียนทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อ... (06 เม.ย. 2566)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1-2 (ร... (05 เม.ย. 2566)
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล (No Gife Policy) ประจำปี 2566... (04 เม.ย. 2566)
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ประจำปี 2... (03 เม.ย. 2566)
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเ... (11 มี.ค. 2566)
รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม/การจั... (03 มี.ค. 2566)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือ คณะทำงานขับเคลื่อ... (09 ม.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด... (18 มี.ค. 2566)  

ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการห... (14 มี.ค. 2566)  

โครงการประเพณีแห่ผ้าขึ้นธ... (06 มี.ค. 2566)  

โครงการจัดกิจกรรมทัศนศึกษ... (02 มี.ค. 2566)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (27 ก.พ. 2566)

โครงการถนนสวยดอกไม้สดใสใส... (22 ก.พ. 2566)

ร่วมประชุมในการจัดเวทีประ... (20 ก.พ. 2566)

โครงการเยาวชนรณรงค์ปลูกต้... (17 ก.พ. 2566)

ประชุมโครงการจัดทำแผนงาน/... (15 ก.พ. 2566)

ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้า... (11 ก.พ. 2566)

แหล่งการเรียนรู้การพัฒนาช... (17 ม.ค. 2566)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี... (14 ม.ค. 2566)

ประชุมมอบนโยบายไม่รับของข... (09 ม.ค. 2566)

พิธีเจริญพระพุทธมนธ์และเจ... (22 ธ.ค. 2565)

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เ... (15 ธ.ค. 2565)

ภาพบรรยากาศงานประเพณีลอยก... (09 พ.ย. 2565)

เชิญชวนเที่ยวงานสืบสานประ... (01 พ.ย. 2565)

โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ... (10 ต.ค. 2565)

โครงการลงะเบียนเพื่อสวัสด... (08 ก.ย. 2565)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติ... (02 ก.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบระมาณ 2566 จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน... (12 เม.ย. 2566)  
สรุปผลการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566 (05 เม.ย. 2566)  
ข้อมูลสาระสำคัญ ประจำเดือน มี.ค.66 (03 เม.ย. 2566)  
ประกาศประกวดผุู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเสริมเหล็กสายเกาะผาสุกตะ... (31 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ... (20 มี.ค. 2566)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะผาสุกตะวันออก-โรงเรียน... (17 มี.ค. 2566)
ราคากลางงานก่อสร้างทางถนน คสล.สายเกาะผาสุกตะวันออก-โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ ม.3 (17 มี.ค. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญ ประจำเดือน ก.พ. 66 (02 มี.ค. 2566)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านทุ่งใหญ่ ม.2 ต... (02 มี.ค. 2566)
ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านทุ่งใหญ่ ม.2 ตำบลขอน... (02 มี.ค. 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญ ประจำเดือนมกราคม 2566 (01 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด (17 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง (17 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 65 - ธันวาคม 2565) (16 ม.ค. 2566)
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับกวาดขยะมูลฝอยบริเวณพื้นที่หลุมขยะ อบต.ขอนหาด (11 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ตำบลขอนห... (10 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายบอกสถานที่ (10 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต๊นท์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ พร้อมเวทีและเช่าอุปกรณ์เครื่... (09 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ของขวัญของรางวัลตามโครงการวันเ... (09 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องเสียงขนาดใหญ่โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ (09 ม.ค. 2566)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 
โทรศัพท์ : 075-426006-7  แฟกซ์ : 075-
426007  E-mail : admin@khonhat.go.th
www.khonhat.go.th


facebook องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด