Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 ก.พ. 2565 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประกาศการแต่งกายพนักงานส่วนตำบลขอนหาด
03 ก.พ. 2565 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
01 ก.พ. 2565 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
06 ม.ค. 2565 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
01 พ.ย. 2564 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด พ.ศ.2564-2566
01 ต.ค. 2564 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด
01 ต.ค. 2564 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประกาศการสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารสวนตำบลขอนหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
01 ต.ค. 2564 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564
12 พ.ค. 2564 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
12 พ.ค. 2564 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 
โทรศัพท์ : 075-426006-7  แฟกซ์ : 075-
426007  E-mail : admin@khonhat.go.th
www.khonhat.go.th


facebook องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด