Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว
e-service

Line อบต.ขอนหาด

เพิ่มเพื่อน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 เม.ย. 2567 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบุญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
05 มี.ค. 2567 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประกาศให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
13 ก.พ. 2567 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
22 ม.ค. 2567 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2566-ธันวาคม 2566)
20 ธ.ค. 2566 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566
13 ธ.ค. 2566 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
12 ธ.ค. 2566 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ประจำปีงบประมาณ 2567
04 ธ.ค. 2566 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
24 พ.ย. 2566 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567
13 พ.ย. 2566 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ประจำปีงบประมาณ 2567
Responsive image