Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

03 มี.ค. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ เพื่อการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) วันที่ 14 เมษายน 2563

20 ต.ค. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด โครงการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการจัดการสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ 20 ตุลาคม 2563

14 เม.ย. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงป้องกันไข้เลือดออก ในปีงบประมาณ 2563

17 มี.ค. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง วันที่ 17 มีนาคม 2563

30 ต.ค. 2562
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด โครงการเติมสุข สานฝัน ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ วันที่ 30 ตุลาคม 2562

29 ต.ค. 2562
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด โครงการครัวเรือนพัฒนา สะอาดตา ปลอดโรค วันที่ 29 ตุลาคม 2562

25 ต.ค. 2562
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด โครงการคัดแยกขยะเพื่อชุมชนสะอาด ปราศจากโรคภัย วันที่ 25 ตุลาคม 2562

13 ต.ค. 2562
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด โครงการครัวเรือนสะอาดและปลอดโรค วันที่ 13 ตุลาคม 2562

08 ต.ค. 2562
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด โครงการวัยใสห่างไกลยาเสพติด วันที่ 8 ตุลาคม 2562

29 ก.ย. 2562
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด โครงการธนาคารขยะโรงเรียนบ้านตรอกแค วันที่ 29 กันยายน 2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 
โทรศัพท์ : 0 7542 6006-7  แฟกซ์ : 0 75
42 6006-7  E-mail : admin@khonhat.go.th
www.khonhat.go.th


facebook องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด