Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

01 พ.ย. 2565
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด เชิญชวนเที่ยวงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง

10 ต.ค. 2565
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) "คราวานพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 20 (ภูมิภาค)" 14-16 ตุลาคม 2565 ณ อบต.ขอนหาด

08 ก.ย. 2565
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด โครงการลงะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

02 ก.ย. 2565
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเฝ้าระวัง COVID-19 (รร.บ้านขอนหาด)

27 ส.ค. 2565
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด โครงการเกษตรปลอดโรค (รร.บ้านใส่ถิ่น)

15 ก.ค. 2565
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ขบวนพาเหรดงานดอกจูดบาน ปี 2565

29 เม.ย. 2565
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด โครงการบูรณาการแผนชุมชนตำบลขอนหาด

08 พ.ย. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น

01 ต.ค. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ขอแจ้งให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพทุกท่านทราบ

01 ต.ค. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 
โทรศัพท์ : 075-426006-7  แฟกซ์ : 075-
426007  E-mail : admin@khonhat.go.th
www.khonhat.go.th


facebook องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด