Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 เม.ย. 2566
ถึง
12 เม.ย. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบระมาณ 2566 จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูลไม่ตำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 110 กิโลวัตต์
05 เม.ย. 2566
ถึง
05 เม.ย. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด สรุปผลการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566
03 เม.ย. 2566
ถึง
03 เม.ย. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ข้อมูลสาระสำคัญ ประจำเดือน มี.ค.66
31 มี.ค. 2566
ถึง
31 มี.ค. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประกาศประกวดผุู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเสริมเหล็กสายเกาะผาสุกตะวันออก-โรงเรียนดอนตาสังข์ หมู่ที่ 3
20 มี.ค. 2566
ถึง
20 มี.ค. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านทุ่งใหญ่ ม.2 ตำบลขอนหาด
17 มี.ค. 2566
ถึง
17 มี.ค. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ราคากลางงานก่อสร้างทางถนน คสล.สายเกาะผาสุกตะวันออก-โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ ม.3
17 มี.ค. 2566
ถึง
17 มี.ค. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะผาสุกตะวันออก-โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ ม.3
02 มี.ค. 2566
ถึง
02 มี.ค. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ข้อมูลสาระสำคัญ ประจำเดือน ก.พ. 66
02 มี.ค. 2566
ถึง
02 มี.ค. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านทุ่งใหญ่ ม.2 ตำบลขอนหาด
02 มี.ค. 2566
ถึง
02 มี.ค. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านทุ่งใหญ่ ม.2 ตำบลขอนหาด

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 
โทรศัพท์ : 075-426006-7  แฟกซ์ : 075-
426007  E-mail : admin@khonhat.go.th
www.khonhat.go.th


facebook องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด