Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 ม.ค. 2564
ถึง
13 ม.ค. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านเนินปากสระ ตำบลขอนหาด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ม.ค. 2564
ถึง
13 ม.ค. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านเนินปากสระ ตำบลขอนหาด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ม.ค. 2564
ถึง
11 ม.ค. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.54-005 สายสี่แยกต้นก้า-ชลประทายสายใต้ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลขอนหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ม.ค. 2564
ถึง
11 ม.ค. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.54-012 สายดอนตาสังข์-เนินมวง หมู่ที่ 3,4 บ้านดอนตาสังข์ ตำบลขอนหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ม.ค. 2564
ถึง
11 ม.ค. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.54-005 สายสี่แยกต้นก้า-ชลประทายสายใต้ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลขอนหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ม.ค. 2564
ถึง
11 ม.ค. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.54-012 สายดอนตาสังข์-เนินมวง หมู่ที่ 3,4 บ้านดอนตาสังข์ ตำบลขอนหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ม.ค. 2564
ถึง
11 ม.ค. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 63 - ธันวาคม 63)
06 ม.ค. 2564
ถึง
06 ม.ค. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.54-001 สายโห-ชลประทานสายเหนือ หมู่ที่ 7 บ้านใสถิน ตำบลขอนหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ม.ค. 2564
ถึง
05 ม.ค. 2564
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
30 ธ.ค. 2563
ถึง
30 ธ.ค. 2563
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวัน ประจำเดือนมกราคม 2564 ศพด.อบต.ขอนหาด

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 
โทรศัพท์ : 0 7542 6006-7  แฟกซ์ : 0 75
42 6006-7  E-mail : admin@khonhat.go.th
www.khonhat.go.th


facebook องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด