Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

18 มี.ค. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2566

14 มี.ค. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการหิ้วปิ่นโตไปวัดในวันพระ ประจำปี 266 และสวมผ้าไทย ใส่ให้สนุก

06 มี.ค. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด โครงการประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี 2566

02 มี.ค. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด โครงการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานแก่กลุ่มอาชีพ/แม่บ้าน

27 ก.พ. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ประจำปี 2566

22 ก.พ. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด โครงการถนนสวยดอกไม้สดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม

20 ก.พ. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ร่วมประชุมในการจัดเวทีประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

17 ก.พ. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด โครงการเยาวชนรณรงค์ปลูกต้นไม้บ้านละต้นลดโลกร้อน เพื่อให้ความรู้เยาวชนในตำบลขอนหาดในการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน

15 ก.พ. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประชุมโครงการจัดทำแผนงาน/โครงการจัดการสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ประจำปี 2566

11 ก.พ. 2566
นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ทั้ง 9 หมู่บ้าน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 
โทรศัพท์ : 075-426006-7  แฟกซ์ : 075-
426007  E-mail : admin@khonhat.go.th
www.khonhat.go.th


facebook องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด