Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว
e-service

Line อบต.ขอนหาด

เพิ่มเพื่อน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
     เดิมบ้านขอนหาด ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 11 ของตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งจากคำบอกเล่า บ้านขอนหาดเดิมเป็นบ้านป่าแก่  มีต้นไม้ใหญ่น้อยนานาชนิด  มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุม เป็นป่าแก่ที่อยู่ระหว่างทุ่งหญ้าหางยูงกับทุ่งหญ้าบ้านแหลมยอม  พื้นที่บ้านขอนหาดเป็นที่ดอน มีอาณาเขตกว้างขวางมาก  มีถนนรถไฟตัดผ่านกลางป่าแก่  มีการอพยพของชาวบ้านจากพื้นที่ใกล้เคียง เช่นอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และอีกส่วนหนึ่งจากอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  เข้ามาจับจองบุกเบิกพื้นที่ทำกิน  ทั้งนี้ การทำมาหากินของชุมชนขอนหาดในสมัยนั้น มีการประกอบอาชีพทางการประมงจับสัตว์น้ำ การปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์ และในด้านการเกษตร ก็จะมีการประกอบอาชีพ ทำนา ปลูกข้าว ทำสวน ทำไร่  และในช่วงขณะที่มีการบุกเบิกพื้นที่นั้น ก็ได้พบขอนไม้หาดขนาดใหญ่ล้มตายอยู่ใกล้ทางรถไฟ  จึงได้ตั้งชื่อบ้านตามขอนไม้หาดว่า บ้านขอนหาด จนกระทั่งเมื่อปี 2466  ทางราชการได้แยกพื้นที่ตำบลท่าเสม็ดให้ขึ้นกับกิ่งอำเภอชะอวด  ส่งผลให้ชุมชนขอนหาดซึ่งอยู่ในเขตตำบลท่าเสม็ด ได้ขึ้นกับกิ่งอำเภอชะอวดในเวลานั้น หรืออำเภอชะอวดในปัจจุบัน นี้

     ปี 2519  เกิดการขยายครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี และได้มีบุคคลกลุ่มหนึ่งเห็นฟ้องต้องกันว่า ขอนหาดมีความพร้อมในหลายๆด้าน  ควรที่จะแยกตัวออกจากตำบลท่าเสม็ดเดิม เป็นอีกตำบลต่างหาก  เนื่องจากมักจะประสบปัญหาการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางราชการหรือการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อยู่เสมอ  จึงมีการรวบรวมบ้านขอนหาด เกาะแซะ ป่าแก่ คลองโก แหลมยอม ใสถิน ตรอกแค ทุ่งใหญ่   หัวท่อม ตรอกค้อ ควนนางเหวน แพรกยวน เกาะผาสุก ดอนตาสังข์ ควนใสและบ้านปลายเหมือง  ให้เป็นเขตพื้นที่เดียวกันของตำบลขอนหาด และเป็น 1 ใน 11 ตำบล  ของอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน

Responsive image