Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

ไทยตำบลดอทคอม

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
     เดิมบ้านขอนหาด ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 11 ของตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งจากคำบอกเล่า บ้านขอนหาดเดิมเป็นบ้านป่าแก่  มีต้นไม้ใหญ่น้อยนานาชนิด  มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุม เป็นป่าแก่ที่อยู่ระหว่างทุ่งหญ้าหางยูงกับทุ่งหญ้าบ้านแหลมยอม  พื้นที่บ้านขอนหาดเป็นที่ดอน มีอาณาเขตกว้างขวางมาก  มีถนนรถไฟตัดผ่านกลางป่าแก่  มีการอพยพของชาวบ้านจากพื้นที่ใกล้เคียง เช่นอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และอีกส่วนหนึ่งจากอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  เข้ามาจับจองบุกเบิกพื้นที่ทำกิน  ทั้งนี้ การทำมาหากินของชุมชนขอนหาดในสมัยนั้น มีการประกอบอาชีพทางการประมงจับสัตว์น้ำ การปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์ และในด้านการเกษตร ก็จะมีการประกอบอาชีพ ทำนา ปลูกข้าว ทำสวน ทำไร่  และในช่วงขณะที่มีการบุกเบิกพื้นที่นั้น ก็ได้พบขอนไม้หาดขนาดใหญ่ล้มตายอยู่ใกล้ทางรถไฟ  จึงได้ตั้งชื่อบ้านตามขอนไม้หาดว่า บ้านขอนหาด จนกระทั่งเมื่อปี 2466  ทางราชการได้แยกพื้นที่ตำบลท่าเสม็ดให้ขึ้นกับกิ่งอำเภอชะอวด  ส่งผลให้ชุมชนขอนหาดซึ่งอยู่ในเขตตำบลท่าเสม็ด ได้ขึ้นกับกิ่งอำเภอชะอวดในเวลานั้น หรืออำเภอชะอวดในปัจจุบัน นี้

     ปี 2519  เกิดการขยายครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี และได้มีบุคคลกลุ่มหนึ่งเห็นฟ้องต้องกันว่า ขอนหาดมีความพร้อมในหลายๆด้าน  ควรที่จะแยกตัวออกจากตำบลท่าเสม็ดเดิม เป็นอีกตำบลต่างหาก  เนื่องจากมักจะประสบปัญหาการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางราชการหรือการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อยู่เสมอ  จึงมีการรวบรวมบ้านขอนหาด เกาะแซะ ป่าแก่ คลองโก แหลมยอม ใสถิน ตรอกแค ทุ่งใหญ่   หัวท่อม ตรอกค้อ ควนนางเหวน แพรกยวน เกาะผาสุก ดอนตาสังข์ ควนใสและบ้านปลายเหมือง  ให้เป็นเขตพื้นที่เดียวกันของตำบลขอนหาด และเป็น 1 ใน 11 ตำบล  ของอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 
โทรศัพท์ : 0 7542 6006-7  แฟกซ์ : 0 75
42 6006-7  E-mail : admin@khonhat.go.th
www.khonhat.go.th


facebook องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด