Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

ไทยตำบลดอทคอม

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายรับรายจ่าย
รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562
     01 - รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2561.pdf
     02 - รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561.pdf
     03 - รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2561.pdf
     04 - รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2562.pdf
     05 - รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562.pdf
     06 - รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2562.pdf
     07 - รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2562.pdf
     08 - รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562.pdf
     09 - รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2562.pdf
     10 - รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562.pdf
     11 - รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2562.pdf
     12 - รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2562.pdf

แผนการใช้จ่ายเงิน
     01 - แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
     02 - แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf

แผนการใช้จ่ายเงิน
     01 - รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1.pdf
     02 - รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่2.pdf

แผนการใช้จ่ายเงิน
     01 - รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2561.pdf
     02 - รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2562.pdf

รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561
     - 01 - รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2560.pdf
     - 02 - รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560.pdf
     - 03 - รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2560.pdf
     - 04 - รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2561.pdf
     - 05 - รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561.pdf
     - 06 - รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2561.pdf
     - 07 - รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2561.pdf
     - 08 - รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561.pdf
     - 09 - รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561.pdf
     - 10 - รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561.pdf
     - 11 - รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2561.pdf
     - 12 - รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2561.pdf

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 
โทรศัพท์ : 0 7542 6006-7  แฟกซ์ : 0 75
42 6006-7  E-mail : admin@khonhat.go.th
www.khonhat.go.th


facebook องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด