Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

ไทยตำบลดอทคอม

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 กิจกรรมวันที่ 3 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
Responsive image
             กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 กิจกรรมวันที่ 3 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นักเรียนผู้สูงอายุ เข้าแถวเคารพธงชาติ กายบริหารสวดมนต์และทำวัตรเช้า วิชาแรกในช่วงเช้า คือ วิชาสังคม ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ โดยวันนี้ได้สอน เรื่อง สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและหลักการสร้างสุขในปั้นปลายของชีวิต โดยมี ร.ต.พศิน หนูมาก มาเป็นคุณครู(วิทยากร) ในกับนักเรียนผู้สูงอายุ หลังจากนั้นจะเป็นวิชานวัตกรรมและหลักการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและนันทนาการ เรื่อง หลักโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ โดย นางกาญจนา เรืองกลิ้ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
      และในช่วงบ่าย จะเป็นวิชาความรู้ทั่วไปการอาชีพ ภูมิปัญญา และนันทนาการ เรื่อง การทำบายศรีใบตอง โดย นางสาวบุญศรี ฤทธิ์เนือง มาเป็นคุณครู(วิทยากร) ในกับนักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด

โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 
โทรศัพท์ : 0 7542 6006-7  แฟกซ์ : 0 75
42 6006-7  E-mail : admin@khonhat.go.th
www.khonhat.go.th


facebook องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด