Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

ไทยตำบลดอทคอม

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 อบต.ขอนหาด วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
Responsive image
     กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 อบต.ขอนหาด วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ช่วงเช้า เรียนเรื่อนเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ โดย ร.ต.พศิน หนูมาก หลักจากพักรับประทานอาหารว่างก็เรียนวิชาที่สอง ก็คือ สมุนไพรน่ารู้ โดยนางสาวศุภกาญจน์ เจือบุญ แพทย์แผนไทย ได้แบ่งกลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุเป็น 4 กลุ่ม เพื่อทำกิจกรรม ทายชื่อสมุนไพร สรรพคุณสมุนไพร แก้โรคอะไร? วิธีการนำสมุนไพรไปใช้ทำอย่างไร? เขียนลงในกระดาษฟลิปชาร์ท แล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน หลังจากนั้นพักรับประทานอาหารกลางวัน

โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 
โทรศัพท์ : 0 7542 6006-7  แฟกซ์ : 0 75
42 6006-7  E-mail : admin@khonhat.go.th
www.khonhat.go.th


facebook องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด