Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อและการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กปฐมวัย วันที่ 13 กันยายน 2562
Responsive image
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใสถิน  ตำบลขอนหาด  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เพื่อจัดทำโครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อและการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กปฐมวัย วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์
-  เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีรหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครอง
-  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กและการป้องกันโรคติดต่อในเด็กแก่ผู้ปกครอง
-  เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสงกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด

กลุ่มเป้าหมาย
    ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 140 คน
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2562