Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการหิ้วปิ่นโตไปวัดในวันพระ ประจำปี 266 และสวมผ้าไทย ใส่ให้สนุก
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ได้จัดทำโครงการหิ้วปิ่นโตไปวัดในวันพระ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 ณ วัดธรรมาแสงประสิทธิ์ (วัดขอนหาด) โดยมีนายอำเภอชะอวด       ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ร่วมกิจกรรม วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ ได้ปฏิบัติกิจกรรทางศาสนาและเกิดจิตสำนึกในคุณธรรมความดี เป็นแบบอย่างที่ดี และมุ่งหวังให้ทุกคนนำธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน โดยเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
         
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2566